Iranit

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

شرکت ایرانیت (سهامی عام)

به شماره ثبت 5310 ، شناسه ملی 10100270720 و سرمایه ثبتی 45،600 میلیون ریال

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت ایرانیت (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید، تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت 11 صبح روز شنبه  مورخ 1402/10/30 در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران واقع در تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان فرصت، ساختمان شماره 2 (ساختمان جدید)  برگزار می گردد، حضور بهم رسانند. سهامداران محترم می توانند همزمان و به طور زنده از طریق لینک http://Roka-co.com/iranit مجمع را همراهی نمایند.

دستور جلسه:

 • اصلاح برخی مفاد اساسنامه شرکت جهت انطباق با آخرین نمونه اساسنامه ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار
 • سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

نحوه دریافت برگ حضور در جلسه:

در اجرای ماده 99 قانون تجارت از سهامداران محترم یا نمایندگان آنها که تمایل به حضور در جلسه مجمع فوق الذکر را دارند در خواست می گردد با در دست داشتن مدرک شناسایی اصل (شناسنامه و کارت ملی) در ساعات اداری روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 1402/10/26 و 1402/10/27 به آدرس امور سهام شرکت واقع در تهران، ابتدای خیابان مطهری بعد از هتل بزرگ تهران، پلاک 333 ، واحد امور سهام مراجعه و نسبت به اخذ برگه ورود به جلسه اقدام نمایند .

سهامداران حقیقی می توانند شخصأ و یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و درخصوص سهامداران حقوقی، نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی)، یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی حضور بهم رسانند. بدیهی است تنها سهامدارانی حق ورود به جلسه را دارند که برگ ورود به جلسه را دریافت نموده باشند.

 

هیات مدیره           

شرکت ایرانیت (سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت ایرانیت (سهامی عام)

به شماره ثبت 5310 ، شناسه ملی 10100270720 و سرمایه ثبتی 45،600 میلیون ریال

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت ایرانیت ( سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید، تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه  شرکت که در ساعت 10صبح روز شنبه مورخ 1402/10/30 در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران واقع در تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان فرصت، ساختمان شماره 2 (ساختمان جدید)  برگزار می گردد، حضور بهم رسانند. سهامداران محترم می توانند همزمان و به طور زنده از طریق لینک  http://Roka-co.com/iranit مجمع را همراهی نمایند.

دستور جلسه:

 • استماع گزارش هیأت مدیره شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1402/06/31
 • استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1402/06/31
 • بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1402/06/31
 • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1402/06/31
 • اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود
 • تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج هرگونه دعوت و آگهی
 • تعیین پاداش هیأت مدیره
 • تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره
 • تصویب معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت
 • سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.

نحوه دریافت برگ حضور در جلسه:

در اجرای ماده 99 قانون تجارت از سهامداران محترم یا نمایندگان آنها که تمایل به حضور در جلسه مجمع فوق الذکر را دارند در خواست می گردد با در دست داشتن مدرک شناسایی اصل (شناسنامه و کارت ملی) در ساعات اداری روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 1402/10/26 و 1402/10/27 به آدرس امور سهام شرکت واقع در تهران، ابتدای خیابان مطهری بعد از هتل بزرگ تهران، پلاک 333 ، واحد امور سهام مراجعه و نسبت به اخذ برگه ورود به جلسه اقدام نمایند .

سهامداران حقیقی می توانند شخصأ و یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و درخصوص سهامداران حقوقی، نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی)، یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی حضور بهم رسانند. بدیهی است تنها سهامدارانی حق ورود به جلسه را دارند که برگ ورود به جلسه را دریافت نموده باشند.

 

هیات مدیره           

شرکت ایرانیت (سهامی عام)

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت ایرانیت اصلاح اساسنامه
مجمع عمومی عادی سالیانه تصویب ترازنامه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت ایرانیت (سهامی عام) به شماره ثبت 5310 و شناسه ملی 10100270720
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت ایرانیت ( سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید، تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 29 دی ماه 1400 در محل هتل پارسیان اوین، سالن کارون واقع در بزرگراه شهید چمران تقاطع اتوبان یادگار امام تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند. سهامدارانی که مایل به حضور در جلسه فوق می باشند، می توانند با ارائه اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه، برگ سهام و کارت واکسن به محل مجمع مراجعه نمایند. همچنین به استحضار می رساند سهامداران محترم می توانند همزمان از طریق لینک http://Roka-co.com/iranit به طور زنده جلسه مجمع را همراهی نمایند. شایان ذکر است امکان پاسخگویی به سوالات واصله تا پایان زمان برگزاری مجمع از طریق پیام رسان مذکور فراهم می باشد.

دستور جلسه:

– استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1400/06/31

– بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1400/06/31

– انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1401/06/31

– تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج هرگونه دعوت و آگهی

– تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره

– سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

هیات مدیره شرکت ایرانیت (سهامی عام)